A tógazdasági biohal - előállítás


Az ökológiai halnevelés legfontosabb kérdései

A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. 2002. július hónaptól ellenőrzött keretek között, ökológiai halnevelést illetve tenyésztést folytat.

Az ökológiai minősítésnek megfelelő haltartás lényeges feltételei és előnyei:

 • A halállomány, tartása során a természetszerű halsűrűségre jellemző keretek között él.
 • A tavak a természetes ökológiai környezethez mindenben hasonló / vízminőség, növényzet borítottság, nyugalmas tartási hely biztosítása stb./ állapotban vannak. A természetes ökológiai egyensúlyt nem zavaró módon folyik a termelés és az egyensúlyt nem, hogy korlátozná, hanem sok esetben még azért történnek beavatkozások, hogy azt sikerüljön beállítani és megfelelően fenntartani.
 • A halállományok tartása természetes anyagokból több évtizede létrehozott körtöltéses, síkvidéki halastavakban történik. A téli időszakban – a könnyebb hozzáférhetőség kedvéért – un, telelő tavakban történik, melyekben nagyobb halsűrűséggel, koncentráltabban tathatók halaink.
 • A halak mindazon táplálék szervezetet és mesterségesen bevitt takarmányt olyan forrásból kapnak, melyek szintén garantáltan és ellenőrzötten ökológiai minősítésű helyről származott. Így a halak húsa, szövetei nem tartalmaznak külső forrásból bevitt mérgező természetű anyagokat és azok maradványait.
 • A természetes és nyugodt tartási és a tiszta takarmány adása következtében a halhús íze és minősége jobb, tisztább, tápláló értéke teljesebb lesz.
 • Nevelésük során nem kapnak semmilyen őket terhelő, mérgező anyagot, trágyát, takarmányt, gyógyszert stb. Ez tovább növeli a halhús fogyasztók által érzett táp és élvezeti értékét.
 • Az állományokkal szakképzett gondozói gárda foglalkozik, akik tóegységvezetői szinten felsőfokú szakirányú végzettséggel és vagy évtizedes halászati gyakorlattal rendelkeznek, továbbá az ökológiai halnevelés rendszerében is már több éves gyakorlattal és megfelelő szemlélettel bírnak.
 • A halszaporításhoz a szelekció hagyományos teljesítőképesség és testalakulás alapján történik.
 • A halszaporítás az ország egyik legnagyobb kibocsátásra képes halkeltető üzemében történik, melyet gazdaságunk kezel.
 • A megfelelő vízminőséget Európa legtisztább vizű folyója, a Tisza és vízrendszere biztosítja. A tápláló és lecsapolt víz fizikai és kémiai paramétereit, saját vízkémiai laboratóriumunk és a szolgáltatók akkreditált laboratóriumai vizsgálják, szükség esetén időszakos vízbevételi korlátozást rendelhetünk el.

A bio halnevelés vagy ökológiai halnevelés feltételrendszerét a Biokontroll Kht.,/ jogutódja: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. / Magyaroszágon ellenőrzésre jogosult szervezet adta ki.

A feltételrendszer szerint való működés azt feltételezi, hogy minden tógazdaságban zajló folyamat megfeleljen a feltételrendszerben foglalt előírásoknak.

Ezeknek az előírásoknak gazdaságunk mindenben eleget tesz, így a növény- és algaevő és ragadozó halállományaink teljes mennyisége, a ponty állományaink egy része ökológiai termékminősítéssel kerülnek a fogyasztókhoz.

A pontyállományainkat is nevelésük során minden feltételnek megfelelően tartjuk, gondozzuk, de mivel az előírás szerint, zömmel, ökológiai takarmánnyal lehet nevelni az állományt, - aminek teljes mértékben eleget tenni nem tudunk -, mivel nem áll rendelkezésre olyan mennyiségű ökológiainak minősített takarmány, ami a több ezer tonna pontyállomány nevelését lehetővé tenné.

További probléma az, hogy az ökológiai minősítésű takarmány vásárlási ára már évek óta oly magas, hogy azt az amúgy is ár érzékeny belföldi piac nem tudja elviselni. Így ponty állományuk jelentős részére a minősítő szervezethez való előzetes bejelentés szerint, nem igényelünk ökológiai minősítést. Természetesen a körülményeink a takarmányfogyasztáson túl, minden feltételben megfelelnek a bio haltenyésztés és nevelés feltételrendszerének.

A gazdaságunk minőségbiztosítási rendszerének egyik sarkalatos pontja az un. TOXALERT nevű víz minőség vizsgáló műszerrel végzett ellenőrző tesztek elvégzése. Ez a műszer képes kimutatni a vízben, takarmányban, trágyában jelenlévő, az élő szervezetek számára toxikus anyagokat, anyagcsere termékeket. E mérgező anyagok mennyiségét és típusát nem képes meghatározni, de egy vizsgált anyag összeadódó toxikus hatását képes százalékban kifejezve megadni. Ezzel a módszerrel a halnevelés során alkalmazott anyagok közül a nagy kockázatot rejtőket képesek vagyunk kizárni, így védve vizeinket, állományainkat. E módszer bevezetésével az ökológiai halhús előállítás garanciális kérdéseinek biztosítása terén is előre léptünk.

A bio halnevelés feltételrendszerének talán legsarkalatosabb feltétele a felmerülő halegészségügyi problémák megelőzésének és megoldásának a biztosítása. Gazdaságunk már 2002. év előtt is folytatott alternatív halkezelések bevezetésére igen eredményes próbákat. Annyira sikeresek voltak ezen beavatkozások, hogy 2002-re már kizárólagosan az Európai Közösség direktíváiban is preferált homeopátiás megelőző és terápiás kezelésekre tértünk át. Így ezek az eredmények nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen gazdaságunk áttérése az ökológiai halnevelésre.

Az ökológiai minősítés feltételrendszerének lényeges elemei a halegészségügyhöz kapcsolódó szigorítások, illetve követelmények. Ez azt tartalmazza, hogy a halállományok felnevelése során egy három éves nevelési ciklust figyelembe véve egy alkalommal lehet csak hagyományos úgynevezett várakozási idős gyógyszert vagy készítményt felhasználni, mert második esetben már a minősítésből való kizárását szankcionálja a Biokontroll Hungária Kft. Az újabb szabályozás / az EU szabályozás megjelenése után / ezt évi egy kezelési alkalomra enyhítette. Azonban azt az egy esetet is csak akkor lehet igénybe venni, amikor állatszenvedést és közvetlen állatelhullást lehet vele megelőzni. Azt azonban ismerjük, hogy a modern halegészségügy nagyrészt a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, így ez alapján soha sem lehet felhasználni hagyományos szert prevencióra, pl. féreghajtó szereket, antibiotikumokat, valamint hozamfokozó vegyszereket.

A gazdaságunkban végrehajtott prevenciós és terápiás homeopátiás kezelések minden pontban maradéktalanul megfelelnek az ökológiai halnevelés során felhasználható állatgyógyszerek minőségbiztosítási kritériumainak. E homeopátiás kezelési rendszernek a sarkalatos pontjai a következők:

 • a tavak lehalászásának megkezdése előtt 48 órával, egy prevenciós stresszoldó, nyugtató hatású, méregtelenítő, sebgyógyulást gyorsító, nyálkahiányt beforrasztó virágesszenciákból készített homeopátiás komplex szert kapnak halállományaink
 • a halaink a halszállító kádban, rövid hatású, stresszoldó és nyugtató és sebforrasztó hatású esszenciákat kapnak, mely a szállítás ideje alatt biztosítja, hogy az elérhető legkisebb törődés érje halainkat
 • az un. telelő tavakba való betárolás után heti rendszerességgel, további stresszoldó, egysejtű és soksejtű paraziták elleni, méregtelenítő, sebesülésgyógyító esszenciákat kapnak
 • a termelési szezon nagy tavas nevelési időszakában 3 havonta, hosszú hatású / 3 hónap / homeopátiás prevenciós kezelést kapnak állományaink

Ezeken a megelőző hatású kezelések túl, amennyiben mégis fellép valamely kórtünet akkor terápiás hatású homeopátiás kezelésekben is részesítjük állományainkat.

Ezek a kezelések azért különösen előnyösek, mivel nem csak a halakat, hanem a vízen keresztül az egész vízi élővilágot is éri a gyógyszerek kedvező, harmonizáló hatása, így az egész tó „gyógyul”, ami újra kedvezően visszahat a halállományok egészségügyi állapotára.

A halgazdálkodás további sarkalatos kérdése a lehalászás és kihelyezés. E folyamatokat oly módon végezzük, hogy a halakat a lehető legkisebb mechanikai hatás érje/ hálók, válogató asztalok, halszállító kosarak stb. megfelelő felületének és nedvességének a biztosítása /, továbbá a tompa sérülések kivédésére megfelelő gondossággal történnek a rakodások, válogatások, így óvjuk halainkat a sérülésektől.

A halszállításoknál az alkalmazott halsűrűségek az ellenőrző szervezet előírásainak betartása mellett történnek, e mellett homeopátiás prevenciós nyugtató és stressz csökkentő kezelést is kapnak állományaink.

A halak téli tárolásánál használt telelő tavakban, a vízminőséget, a befolyó és elfolyó víz oxigéntartalmát, a halak viselkedését, egészségi állapotukat rendszeresen ellenőrizzük. A betárolt halak mennyiségét az előre várható piaci körülmények és a kitárolás célszerűsége alapján határozzuk meg.

Igen lényeges kérdés még a termelési, raktározási, feldolgozási és értékesítési folyamatok ellenőrizhetőségének és nyomon követhetőségének a biztosítása. Mivel gazdaságunk kizárólag állami tulajdonban lévő társaság, ennek a megvalósítása szintén nem okozott nagy változást, mivel az állami szektor nyomon követhetősége azt megelőzően is kiemelkedő szerepet kapott.