Horgászrend - Ohat IV. tó


1. A napijegy a jegyárusító halőrnél váltható a helyszínen a belépéskor. A napijegy egy fő részére biztosít horgászhelyet az Ohati IV. horgásztavon, melynek ára 2.300 Ft.

2. A területre belépni, illetve a horgászatot megkezdeni csak érvényes horgászjegy birtokában szabad.

3. A területen csak gyalogosan szabad közlekedni, a gépjárművet az erre a célra működtetett parkolóban kell hagyni. A parkoló nem őrzött, az ott hagyott tárgyakért a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. felelősséget nem vállal.

4. Gépjárművel a parkolóba és a parkolóhoz vezető bekötőútra hajtani, csak a nyitvatartási idő kezdete előtt 15 perccel lehet.

5. A nyitvatartási idő után 15 perccel a gépjárművel a parkolót és a bekötőutat el kell hagyni.

6. A területre be- és kimenni csak a kijelölt bejáratnál lehet. A II. tóhoz bemenni csak a kijelölt útvonalon szabad.

7. Horgászhely: az egymástól maximum 1 méterre elhelyezett horgászkészségektől minden irányban számított 2 méter.

8. Horgászni csak a partról szabad, a vízbe menni tilos!

9. Használható felszerelés: 2 db bot, botonként legfeljebb 2 db egyágú, vagy 1 db két, vagy háromágú horog. Pergetni csak az Ohati IV. tavon szabad.

10. A horgászjegy horgászati lehetőséget biztosít. A kifogott és elvinni kívánt halakat a hirdetőtáblán feltüntetett aktuális áron lehet megvásárolni. Az elvinni szándékozott halat a horgászat végén a halőrnél kell méretni és fizetni. Darab és méretkorlátozás nincs.

11. A kifogott halat nem kötelező elvinni. Az elvinni nem szándékozott halat azonban a fogás után a vízbe azonnal vissza kell helyezni, azokat ideiglenesen sem szabad összegyűjteni. Halat visszahelyezni csak abba a vízbe szabad ahonnan az kifogásra került.

12. Egy haltartó szákban egyidejűleg csak egy horgász zsákmánya tárolható. Szájbilincsre csak ragadozó halat szabad fűzni. Egy szájbilincsre állatjóléti okok miatt csak egy hal tehető.

13. A halak öncélú, bármilyen jelölése, csonkítása szigorúan tilos.

14. A horgásztó a hortobágyi nemzeti park területén helyezkedik el. A védettségi státusznak megfelelően tilos az élővilág bármilyen bolygatása, különös tekintettel a nád vágására, abban új beálló kialakítására, illetve a meglévők szélesítésére, taposására, a parti fák ágainak letörésére, kivágására.

15. Tilos szemetelni és szemetes helyen horgászni. Szemétnek számít a szotyola- és tökmaghéj, valamint a cigarettacsikk is, így azok eldobása is tilos. A hulladékot a területre kihelyezett kukákban lehet hagyni. Tilos továbbá a víz, vagy vízpart bármilyen szennyezése. A víz szennyezésének számít az állati eredetű hulladék, valamint minden romlott, penészes etetőanyag, az élővilág számára felvehetetlen anyag vagy csali vízbe dobása. Az etetőanyagon és csalin kívül bármilyen anyag vízbe juttatása.

16. A területen a tűzgyújtás egész évben tilos.

17. Mások zavarása, a zajkeltés tilos. Alkoholos befolyásoltság esetén a napijegy kiadása megtagadható, illetve a horgászat folytatása megtiltható, a terület elhagyására való felszólítás mellett.

18. A tavon versenyek szervezését és lebonyolítását a HHG Zrt. vállalja. Versenyeket csak előzetes bejelentés alapján, a HHG Zrt-vel kötött írásos megállapodással lehet tartani.

19. A területen a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. által készített fotókat a Társaság kiadványaiban, termékein korlátozás és ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja.

20. A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. dolgozói és halőrei a hatályos jogszabályok alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére. A halőröket hatósági feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek. A halőr a területen teljes jogkörrel intézkedhet, vitás kérdésekben az ő álláspontja a döntő.

21. A jelen horgászrendben rögzített szabályok megszegése az engedély azonnali visszavonását vonja maga után. A szabályok megsértőjének neve rögzítésre kerül, részére engedély 2020. évben nem kerülhet kiadásra.

22. A haltolvajlás mennyiségtől és halfajtól függetlenül rendőri intézkedést és feljelentést von maga után.

23. A Hortobágyi Halgazdaság Zrt., mint jogi személy a vagyonkezelésében lévő területeken esetlegesen bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal!

24. A horgász a szükséges engedélyek kiváltásával egyidejűleg elismeri a tárgyi szabályok ismeretét, elfogadja és magára kötelező érvényűnek ismeri el azokat. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Büntető Törvénykönyv, a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra és a természet-, valamint környezetvédelemre vonatkozó jogszabályok előírásai és rendelkezései az irányadók.