Horgászrend - Ohat III.tó


1. Külföldi vendégeinknek a Magyarország területén való horgászathoz szükséges az állami horgászjegy kiváltása. Kiváltható Tiszacsegén a Kecsege horgászboltban, továbbá Debrecenben a Dream Fish horgászboltban.

2. A horgászjegy telefonos, vagy internetes bejelentkezés és időpont-egyeztetés útján rendelhető. Napijegy bejelentkezés nélkül a helyszínen is váltható, de ekkor nem biztosított aznapra a horgászat. Napijegyet csak érvényes állami horgászjeggyel rendelkező horgászok válthatnak. A helyszínen a horgászjegyek kiadása a telekházi úttól délre eső fehér szivattyúház mellett található halőrházban történik. Kérjük, hogy vendégeink a jegy- és információszerzés céljából fáradjanak az őrházhoz.

 3. A tavon a horgászat megkezdése előtt kérjük a horgászrendről tájékozódni szíveskedjen! A horgászatot megkezdeni csak a szabályok ismeretében szabad. A jelen tájékoztató rögzített szabályain túli aktuális kiegészítő szabályok, korlátozások, információk a parkoló melletti hirdetőtáblán folyamatosan megtekinthetőek. Ezek teljes körű betartása szintén kötelező. Emellett kérésre a halőrök is tájékoztatást adnak.

4. Horgászni csak a 3. pontban részletezett nyitvatartási időben lehet. A nyitvatartási idő előtt vagy után a terület határain belül tartózkodni tilos.

5. Éjszakai nyitvatartási időben csak éjszakai kiegészítő horgászjegy, valamint bojlis napijegy birtokában lehet horgászni. Aki nem rendelkezik ilyen jeggyel, annak a területen tartózkodni tilos.

6. Az éjszakai horgászat az engedélyen szereplő napot követő nap 06.00 óráig engedélyezett. A másnapi horgászidő kezdetekor a halőrnél újabb napijegy váltható.

7. Gépjárművel a parkoló előtti téren és a parkolóhoz vezető bekötőútra hajtani, csak a nyitvatartási idő kezdete előtt 15 perccel lehet.

8. A nyitvatartási idő vége után 15 perccel a gépjárművel a parkolót és a bekötőutat el kell hagyni.

9. A gépjárművet az erre a célra működtetett parkolóban kell hagyni. A parkoló zárt, oda gyalogosan és autóval bemenni, valamint onnan autóval kiállni csak az őr jelenlétében szabad. A parkoló kapuját csak a halőr kezelheti. A kerítésen átmászni tilos! A halőr telefonszáma a parkoló melletti hirdetőtáblán kerül kifüggesztésre. A parkolón kívül parkolni tilos! A bevinni kívánt csomagokat minden alkalommal kérés nélkül be kell mutatni a halőrnek ellenőrzés céljából.

10. Bojlis jeggyel vagy gépkocsi behajtási jeggyel rendelkezők a tó gátjára gépjárművel behajthatnak maximum 30 percre. A behajtás csak az őr jelenlétében és az ő engedélyével lehetséges. A behajtási engedély csak a ki- és bepakolás idejére szól. A horgászat ideje alatt a gépjárművet az erre a célra működtetett parkolóban kell hagyni. Behajtani csak száraz talajra lehet.

11. A területre be- és kimenni csak a kijelölt bejárton szabad.

12. A stégeken horgászni és a tó északi gátján tartózkodni csak bojlis jeggyel lehet.

13. Előzetes helyfoglalás minimum két fő és 48 órás horgászat esetén lehetséges. Egyéb esetekben a napijeggyel horgászható partszakaszokon a helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik.

14. A horgászjegy horgászati lehetőséget biztosít. A kifogott és elvinni kívánt halakat a hirdetőtáblán feltüntetett aktuális áron lehet megvásárolni. Az elvihető halakra faj- és méretkorlátozás van érvényben.

Fogás után megvásárolható halfajok és azok tömegkorlátozásai:

 • Ponty
  • 3.990g alatt
 • Csuka
  • 1.500g fölött
  • 2.990g alatt
 • Harcsa
  • 2.990g fölött
 • Keszeg, Kárász
  • Nincs méretkorlátozás

Az itt nem szereplő halfajok nem vásárolhatók meg.

Ezenkívül nem vásárolható meg a:

Ponty 3.990 gramm egyedi tömeg fölött

Csuka 1.500 gramm egyedi tömeg alatt és 2.990 gramm egyedi tömeg fölött

Harcsa 2.990 gramm egyedi tömeg alatt 

15. A nem megvásárolható fajok kifogott egyedeit, valamint minden kifogott, de elvinni nem szándékozott halat a fogás után haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe. Amennyiben a horgász saját fényképezőgépével kívánja megörökíteni fogását, fényképezésre a hal kifogásától számított öt perces időintervallum áll rendelkezésére. Amennyiben a halőrrel kívánja lefotóztatni fogását, azt a halőr irányába haladéktalanul jelezni kell. Fényképezés után az el nem vihető, valamint elvinni nem szándékozott halakat haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe. Sérült hal fogása esetén a halőrt azonnal értesíteni kell a hal további elhelyezéséről ő gondoskodik.

16. Az elvinni kívánt halat a horgászat végén a halőrnél kell méretni és fizetni. Az elvihető halak tekintetében darabszám korlátozás nincs.

17. A kifogott és megtartható halak cseréje, átadása-ajándékozása, értékesítése szigorúan tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a kifogott hal már szákba, vagy - ragadozó esetén- szájbilincsre került, és a horgász azt a később kifogott, másik halra kívánná átcserélni. Átadáson-ajándékozáson a horgászat közben történő ingyenes halátadás értendő.

18. Horgászhely: A kijelölt horgászhely kétméteres sugarú körzete.

19. Horgászni csak a partról szabad, a vízbe menni tilos!

20. Pontymatrac, sűrű szövésű haltartó szák (maximum 0,5 centiméteres szembőségű), nagyméretű merítő szák használata minden horgász részére kötelező. Ezeket a halőrnek érkezéskor kérésre be kell mutatni.

21. Egy haltartó szákban egyidejűleg csak egy horgász zsákmánya tárolható. Szájbilincsre csak ragadozó halat szabad fűzni. Egy szájbilincsre állatjóléti okok miatt csak egy hal tehető.

22. Halradar, távirányítású etetőhajó használata tilos.

23. A horgászhely megvilágítása az éjszakai horgászat ideje alatt napnyugtától napkeltéig kötelező.

24. A sátorverés a tavat körülvevő gáton megengedett. A sátor és a horgászfelszerelések a járművek közlekedését nem akadályozhatják.

25. A tó gátján elhelyezett filagória, padok WC-k, stégek és egyéb tóberendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a használók kötelessége. Amennyiben e tárgyakban károkozás történik, az okozott kárt a károkozó köteles teljes körűen megtéríteni.

26. A büfé csak a tó nappali nyitva tartása idején áll a horgászok rendelkezésére.

27. A horgásztó a hortobágyi nemzeti park területén helyezkedik el. A védettségi státusznak megfelelően tilos az élővilág bármilyen bolygatása, különös tekintettel a nád vágására, abban új beálló kialakítására, illetve a meglévők szélesítésére, taposására, a parti fák ágainak letörésére, kivágására.

28. A természeti értékek védelme mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a környezet védelmére is. Tilos szemetelni és szemetes helyen horgászni. Szemétnek számít a szotyola- és tökmaghéj, valamint a cigarettacsikk is, így azok eldobása is tilos. A hulladékot a területre kihelyezett kukákban lehet hagyni. Tilos továbbá a víz, vagy vízpart bármilyen szennyezése. A víz szennyezésének számít az állati eredetű hulladék, valamint minden romlott, penészes etetőanyag, az élővilág számára felvehetetlen anyag vagy csali vízbe dobása. Az etetőanyagon és csalin kívül bármilyen anyag vízbe juttatása.

29. A területen a tűzgyújtás egész évben tilos. Ez alól kivételt képez a gázpalack és a vele kompatibilis égőfej alkalmazása.

30. Mások zavarása, a zajkeltés tilos. Alkoholos befolyásoltság esetén a napijegy kiadása megtagadható, illetve a horgászat folytatása megtiltható, a terület elhagyására való felszólítás mellett.

31. A tavon versenyek, rendezvények szervezését és lebonyolítását a HHg Zrt. vállalja. Versenyeket és rendezvényeket csak előzetes bejelentés alapján, a HHg. Zrt-vel kötött írásos megállapodással lehet tartani. Egyéb rendezvényekre területek bérlése szintén csak megállapodás után lehetséges.

32. A területen a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. által készített fotókat a Társaság kiadványaiban, termékein korlátozás és ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja.

33. A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. dolgozói és halőrei a hatályos jogszabályok alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére. A halőröket hatósági feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek. A halőr a területen teljes jogkörrel intézkedhet, vitás kérdésekben az ő álláspontja a döntő.

34. A jelen horgászrendben rögzített szabályok megszegése az engedély azonnali visszavonását vonja maga után. A szabályok megsértőjének neve rögzítésre kerül, részére engedély az adott évben nem kerülhet kiadásra.

35. A haltolvajlás mennyiségtől és halfajtól függetlenül rendőri intézkedést és feljelentést von maga után.

36. A Hortobágyi Halgazdaság Zrt., mint jogi személy a vagyonkezelésében lévő területeken esetlegesen bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal!

37. A horgász a szükséges engedélyek kiváltásával egyidejűleg elismeri a tárgyi szabályok ismeretét, elfogadja és magára kötelező érvényűnek ismeri el azokat. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Büntető Törvénykönyv, a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra és a természet-, valamint környezetvédelemre vonatkozó jogszabályok előírásai és rendelkezései az irányadóak.